MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIECelem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków ( dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:

- picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej;
- uzależnienia od środków psychoaktywnych;
- zjawiska przemocy w rodzinie;
- problemów pijących nastolatków.

Punkt Konsultacyjny może także świadczyć usługi w zakresie udostępniania bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie rozpoczyna pracę od 3.10.2019 r. i będzie czynny w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 – 17.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4, pokój nr 8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 13 43 29 163.

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy – udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji, motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Punkt prowadzi specjalista psychoterapii w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i uzależnień.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dukli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl