MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Informacja o terminie składania wniosków na okres 2017/2018
  1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "500+"
Od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego tzw.500 + na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 października 2017r. i trwa do 30 września 2018r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 lub drogą elektroniczną. Wnioski są dostępne w siedzibie MOPS. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października 2017r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017r. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł na osobę w rodzinie , a w przypadku gdy członkiem jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł na osobę w rodzinie. Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Rokiem bazowym , z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
  1. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2018r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 lub drogą elektroniczną. Wnioski są dostępne w siedzibie MOPS. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2018r.   Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych wynoszą 674 zł na osobę w rodzinie , a w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 764 zł na osobę w rodzinie. Rokiem bazowym , z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
  1. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Od 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 października 2017r. i trwa do 30 września 2018r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017r osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pokoju nr 4 lub drogą elektroniczną. Wnioski są dostępne w siedzibie MOPS. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do 30 września 2017r. ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2017r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 listopada 2017r. ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2018r. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 725 zł na osobę w rodzinie. Rokiem bazowym , z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (katalog dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).     WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA TZW. ''DOCHODÓW UTRACONYCH I UZYSKANYCH ". Dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie dochodem utraconym jeżeli w okresie 3 miesięcy osoba, której dochód dotyczył zatrudni się u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy czy zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie działalność gospodarczą. Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego -składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane w siedzibie Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, ul. Kościuszki 4 lub pod numerami telefonów: 13 43 29 142, 13 43 29 143 Przyjmowanie wniosków w poniedziałki od 7.00-15.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 -15.00 Wniosek za pośrednictwem Internetu będzie można złożyć za pomocą następujących kanałów:
  1. Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia (http://empatia.mrpips.gov.pl)
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -ePUAP (http://epuap.gov.pl/)

Dyrektor MOPS

Bielec Małgorzata


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl