MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
"Sprzęt - dobre wsparcie"

Gmina Dukla/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. realizuje projekt pn. "Sprzęt - dobre wsparcie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem Projektu jest zwiększenie 179 niesamodzielnym mieszkańcom Gminy Dukla dostępu do korzystania z bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego oraz poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 119 niesamodzielnych mieszkańców Gminy Dukla w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2022 roku. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Dz. 8.3 RPO WP 2014-20 w zakresie "zwiększenie dostępności usług zdrowotnych"

W projekcie mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące woj. podkarpackie, gminę Dukla, zaliczane do grupy osób starsze/niesamodzielne w rozumieniu Skali Barthel, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność i okres korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego planuje się od dnia 2.01.2020r.

Całkowita wartość projektu 192 634,33 PLN

Dofinansowanie UE: 172 357,03 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 20 277,30 PLN

Wkład własny: 10 138,65 PLN

www.mapadotacji.gov.plMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl