MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Fundusz Solidarnosciowy
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Program "Rodzina 500+"Od 1 lipca 2019 r. przyjmowane będą wnioski elektroniczne (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,)w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy (2019/2020). Wnioski w formie papierowej można będzie składać od m-ca sierpnia 2019 r.osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli w pokoju nr 4. Formularze dostępne będą od 15.07.2019r. w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze

WAŻNE !

  • w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane od 1 października 2019 roku).
  • na wnioski złożone od dnia 1 października 2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku w budynku MOPS w Dukli ul. Kościuszki 4 - na parterze w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Terminy realizacji (wypłat) przyjętych wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze dziecko) złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w następujących okresach.

  • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 października tego roku (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku)
  • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2019 roku)
  • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl