MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Sekcja do spraw świadczeń rodzinnychPokój Nr 4

Telefon: 13 432 91 43, 13 432 91 42

Przyjmują:
Władysława Bik inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Danuta Szepielak inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Magdalena Porada samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Barbara Nowak referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego

Do zadań sekcji świadczeń rodzinnych należy w szczególności:

 1. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach świadczeń rodzinnych,
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 3. przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami rodzinnymi i zaliczkami,
 4. prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, w tym akt osób objętych pomocą (ewidencją), prowadzenie komputerowej ewidencji klientów świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 5. obsługa systemu komputerowego AMAZIS
 6. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 7. sporządzanie okresowych zestawień i sprawozdań planowanych i realizowanych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym świadczeniobiorców,
 9. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Pracownicy sekcji do spraw świadczeń rodzinnych pomogą Państwu przy ubieganiu się o:

 1. Zasiłek rodzinny,
 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 9. Zasiłek pielęgnacyjny,
 10. Świadczenie pielęgnacyjne,
 11. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
 12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl